English for the students of industrial engineering -جلد 4 (industrial safety)

گروه مولفان:
محمود میرطباطبایی (نویسنده) | محمد فلاحی مقیمی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the students of industrial engineering -جلد4 (industrial safety) عنوان کتابی است از محمد فلاحی مقیمی که در 214 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از محمد فلاحی مقیمی، کتاب‌های راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع (3)(جاودانه)، راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان مهندسی صنایع(علم و دانش)، راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع(اندیشمندان یزد)، راهنمای کامل زبان انگلیسی(تدوین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.