English for the students of industrial engineering -جلد 4 (industrial safety)

گروه مولفان:
محمود میرطباطبایی (نویسنده) | محمد فلاحی مقیمی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the students of industrial engineering -جلد4 (industrial safety) عنوان کتابی است از محمد فلاحی مقیمی که در 214 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد فلاحی مقیمی، کتاب‌های راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع (3)(جاودانه)، راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان مهندسی صنایع(علم و دانش)، راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع(اندیشمندان یزد)، راهنمای کامل زبان انگلیسی(تدوین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.