مباحثی در آمار و احتمال فازی [سری سیستم های فازی و محاسبات نرم/2]

گروه مولفان:
سید محمود طاهری (نویسنده) | امیر دانشگر (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی

درباره کتاب:
مباحثی در آمار و احتمال فازی [سری سیستم های فازی و محاسبات نرم/2] عنوان کتابی است از امیر دانشگر که در 221 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مجموعه های فازی است. از امیر دانشگر، کتاب نظریه و کاربردهای مجموعه های فازی(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان