زیست سلولی و مولکولی (قابل استفاده داوطلبان کارشناسی ارشد)

مولف:
مصطفی عبادی (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
زیست سلولی و مولکولی (قابل استفاده داوطلبان کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از مصطفی عبادی که در 616 صفحه و توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصطفی عبادی، کتاب‌های زیست سلولی و مولکولی(کتابخانه فرهنگ)، مجموعه سوالات طبقه بندی شده(کتابخانه فرهنگ)، مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد زیست شناسی(کتابخانه فرهنگ)، زیست شناسی غشاء سلول(کتابخانه فرهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.