حسابداری مدیریت استراتژیک

گروه مولفان:
ادوارد بلوچر (نویسنده) | کونگ اچ چن (نویسنده) | دبلیو. تامس لین (نویسنده) | حسن مدرکیان (مترجم)

ناشر:
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

درباره کتاب:
حسابداری مدیریت استراتژیک عنوان کتابی است از ادوارد بلوچر با ترجمه‌ی حسن مدرکیان که در 516 صفحه و توسط انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابداری قیمت تمام شده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ادوارد بلوچر، کتاب‌های مدیریت قیمت تمام شده با تاکید بر استراتژی(یکان)، مدیریت هزینه از دیدگاه استراتژیک(اتحاد)، مدیریت هزینه از دیدگاه استراتژیک(اتحاد)، حسابداری مدیریت با تاکید استراتژیک(ترمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
19,600 تومــان