آنالیز عددی [کتاب ارشد]

مولف:
مجید امیر فخریان (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
آنالیز عددی [کتاب ارشد] عنوان کتابی است از مجید امیر فخریان که در 483 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مجید امیر فخریان، کتاب‌های محاسبات و آنالیز عددی (1)(شرح)، مبانی آنالیز عددی(پوران پژوهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.