English for the students of industrial engineering -جلد 1

گروه مولفان:
محمد فلاحی مقیمی (نویسنده) | محمدعلی شفیعا (ویراستار)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the students of industrial engineering -جلد1 عنوان کتابی است از محمد فلاحی مقیمی که در 166 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از محمد فلاحی مقیمی، کتاب‌های راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع (3)(جاودانه)، راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان مهندسی صنایع(علم و دانش)، راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع(اندیشمندان یزد)، راهنمای کامل زبان انگلیسی(تدوین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.