روش های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری

مولف:
کریم منصورفر (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
روش های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری عنوان کتابی است از کریم منصورفر که در 459 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم اجتماعی است. از کریم منصورفر، کتاب روش های آماری(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان