مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان -جلد 1

مولف:
رضا سید جوادین (نویسنده)

ناشر:
نگاه دانش

درباره کتاب:
مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان -جلد1 عنوان کتابی است از رضا سید جوادین که در 976 صفحه و توسط انتشارات نگاه دانش در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از رضا سید جوادین، کتاب مدیریت کیفیت خدمات(نگاه دانش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.