فرهنگ حییم (انگلیسی - فارسی)

مولف:
سلیمان حییم (نویسنده)

ناشر:
پارمیس

درباره کتاب:
فرهنگ حییم (انگلیسی - فارسی) عنوان کتابی است از سلیمان حییم که در 800 صفحه و توسط انتشارات پارمیس در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سلیمان حییم، کتاب‌های فرهنگ معاصر کوچک انگلیسی - فارسی(فرهنگ معاصر)، فرهنگ معاصر بزرگ انگلیسی-فارسی(فرهنگ معاصر)، فرهنگ معاصر انگلیسی-فارسی یک جلدی(فرهنگ معاصر)، فرهنگ معاصر انگلیسی-فارسی یک جلدی(فرهنگ معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان