مهندسی و اقتصاد فرایند (طراحی، ساخت و راه اندازی)[مجموعه مقالات/ 7]

گروه مولفان:
باقر مهاجرانی (نویسنده) | محمد صحفی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه صنعت نفت

درباره کتاب:
مهندسی و اقتصاد فرایند (طراحی، ساخت و راه اندازی) [مجموعه مقالات/7] عنوان کتابی است از باقر مهاجرانی که در 605 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نفت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از باقر مهاجرانی، کتاب‌های پالایش(پژوهشگاه صنعت نفت)، پلیمر(پژوهشگاه صنعت نفت)، حفاظت صنعتی(پژوهشگاه صنعت نفت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.