مهندسی و اقتصاد فرایند (طراحی، ساخت و راه اندازی)[مجموعه مقالات/ 7]

گروه مولفان:
باقر مهاجرانی (نویسنده) | محمد صحفی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه صنعت نفت

درباره کتاب:
مهندسی و اقتصاد فرایند (طراحی، ساخت و راه اندازی) [مجموعه مقالات/7] عنوان کتابی است از باقر مهاجرانی که در 605 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نفت است. از باقر مهاجرانی، کتاب‌های پالایش(پژوهشگاه صنعت نفت)، پلیمر(پژوهشگاه صنعت نفت)، حفاظت صنعتی(پژوهشگاه صنعت نفت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.