مرجع کامل قوانین و مقررات طرحهای عمرانی -جلد 1 (مقررات عمومی)[سری کتابهای مهندسی عمران ویژه طرحهای عمرانی]

مولف:
محمد علی فرشادفر (نویسنده)

ناشر:
نوآور

درباره کتاب:
مرجع کامل قوانین و مقررات طرحهای عمرانی -جلد1 (مقررات عمومی) [سری کتابهای مهندسی عمران ویژه طرحهای عمرانی] عنوان کتابی است از محمد علی فرشادفر که در 424 صفحه و توسط انتشارات نوآور در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است. از محمد علی فرشادفر، کتاب‌های راهنمای نظارت در طرح های عمرانی(نوآور)، مرجع کامل تعدیل و مابه التفاوت مصالح در طرحهای عمرانی(نوآور)، پرسش و پاسخ های پیمانکاری در طرح های عمرانی(نوآور)، راهنمای جامع انتخاب مشاور در طرح های عمرانی(نوآور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.