مرجع کامل قوانین و مقررات طرحهای عمرانی -جلد 1 (مقررات عمومی)[سری کتابهای مهندسی عمران ویژه طرحهای عمرانی]

مولف:
محمد علی فرشادفر (نویسنده)

ناشر:
نوآور

درباره کتاب:
مرجع کامل قوانین و مقررات طرحهای عمرانی -جلد1 (مقررات عمومی) [سری کتابهای مهندسی عمران ویژه طرحهای عمرانی] عنوان کتابی است از محمد علی فرشادفر که در 424 صفحه و توسط انتشارات نوآور در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد علی فرشادفر، کتاب‌های راهنمای نظارت در طرح های عمرانی(نوآور)، مرجع کامل تعدیل و مابه التفاوت مصالح در طرحهای عمرانی(نوآور)، پرسش و پاسخ های پیمانکاری در طرح های عمرانی(نوآور)، راهنمای جامع انتخاب مشاور در طرح های عمرانی(نوآور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.