مکانیک ذرات و اجسام صلب

مولف:
جمشید قنبری (نویسنده)

ناشر:
دانش نگار

درباره کتاب:
مکانیک ذرات و اجسام صلب عنوان کتابی است از جمشید قنبری که در 704 صفحه و توسط انتشارات دانش نگار در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مکانیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جمشید قنبری، کتاب‌های رویت هلال(سبزان)، واژگان نجوم و اختر فیزیک(دانشگاه امام رضا (ع))، نجوم و اختر فیزیک مقدماتی(دانشگاه امام رضا (ع))، نجوم و اختر فیزیک مقدماتی(دانشگاه امام رضا (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان