الزامات زیربنای فناوری رادیو شناسه (RFID)

گروه مولفان:
ناصر مدیری (نویسنده) | حمیدرضا فاضلی نیا (نویسنده)

ناشر:
گنج نفیس

درباره کتاب:
الزامات زیربنای فناوری رادیو شناسه (RFID) عنوان کتابی است از ناصر مدیری که در 400 صفحه و توسط انتشارات گنج نفیس در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیستم های شناسایی بسامدرادیویی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ناصر مدیری، کتاب‌های مهندسی ارزیابی امنیت سیستم های کامپیوتری(مهرگان قلم)، مهندسی کیفیت نرم افزار(مهرگان قلم)، مهندسی شبکه های کامپیوتری(مهرگان قلم)، مهندسی معماری امن نرم افزار(مهرگان قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,200 تومــان