انقلاب اسلامی ایران (رهیافت فرهنگی - زمینه ها، عوامل و بازتاب جهانی)[مجموعه انقلاب اسلامی/ 49]

مولف:
مصطفی ملکوتیان (نویسنده)

ناشر:
معارف

درباره کتاب:
انقلاب اسلامی ایران (رهیافت فرهنگی - زمینه ها، عوامل و بازتاب جهانی) [مجموعه انقلاب اسلامی/49] عنوان کتابی است از مصطفی ملکوتیان که در 280 صفحه و توسط انتشارات معارف در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از مصطفی ملکوتیان، کتاب سیری در نظریه های انقلاب(قومس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.