انقلاب اسلامی ایران (رهیافت فرهنگی - زمینه ها، عوامل و بازتاب جهانی)[مجموعه انقلاب اسلامی/ 49]

مولف:
مصطفی ملکوتیان (نویسنده)

ناشر:
معارف

درباره کتاب:
انقلاب اسلامی ایران (رهیافت فرهنگی - زمینه ها، عوامل و بازتاب جهانی) [مجموعه انقلاب اسلامی/49] عنوان کتابی است از مصطفی ملکوتیان که در 280 صفحه و توسط انتشارات معارف در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصطفی ملکوتیان، کتاب‌های سیری در نظریه های انقلاب(قومس)، پدیده انقلاب(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.