روش های اجرایی ساختمان (مطابق با آخرین ویرایش نشریات و مباحث مقررات ملی ساختمان)

مولف:
امیر سرمدنهری (نویسنده)

ناشر:
اندیشه سرمد

درباره کتاب:
روش های اجرایی ساختمان (مطابق با آخرین ویرایش نشریات و مباحث مقررات ملی ساختمان) عنوان کتابی است از امیر سرمدنهری که در 318 صفحه و توسط انتشارات اندیشه سرمد در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیر سرمدنهری، کتاب‌های اصول عمومی خدمات مهندسی(سیمای دانش)، ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا(سیمای دانش)، مرجع کامل شناخت مصالح ساختمانی(متفکران)، کتاب جامع عمران(دانش پرور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.