مصالح شناسی ساختمانی [سری کتاب های کاردانی به کارشناسی، معماری و عمران]

مولف:
محمد حسن کزازی (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
مصالح شناسی ساختمانی [سری کتاب های کاردانی به کارشناسی، معماری و عمران] عنوان کتابی است از محمد حسن کزازی که در 202 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مصالح ساختمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.