آنالیز ریاضی 1 [کتاب ارشد]

مولف:
محمد علی رضوانی (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
آنالیز ریاضی 1 [کتاب ارشد] عنوان کتابی است از محمد علی رضوانی که در 508 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد علی رضوانی، کتاب‌های راهنمای حل مسائل ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی(فاطمی)، ریاضیات گسسته مقدماتی(فاطمی)، حساب دیفرانسیل و انتگرال(علمی و فنی)، توابع یک متغیره مختلط(علمی و فنی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.