تحقیق در عملیات (مباحث اساسی و کاربردی کارشناسی ارشد مدیریت)

گروه مولفان:
سید هادی منافی (نویسنده) | مهدی رضایی (نویسنده)

ناشر:
پردازشگران

درباره کتاب:
تحقیق در عملیات (مباحث اساسی و کاربردی کارشناسی ارشد مدیریت) عنوان کتابی است از سید هادی منافی که در 580 صفحه و توسط انتشارات پردازشگران در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از سید هادی منافی، کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک(نگاه دانش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.