نظریه های مدیریت و سازمان -جلد 2 (مروری جامع بر مفاهیم اساسی)

مولف:
سید رضا سید جوادین (نویسنده)

ناشر:
نگاه دانش

درباره کتاب:
نظریه های مدیریت و سازمان -جلد2 (مروری جامع بر مفاهیم اساسی) عنوان کتابی است از سید رضا سید جوادین که در 991 صفحه و توسط انتشارات نگاه دانش در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید رضا سید جوادین، کتاب‌های سازمان ها و سازماندهی(مروارید)، برنامه ریزی نیروی انسانی(نگاه دانش)، رفتار مصرف کننده(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، تئوری های مدیریت(نگاه دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.