فرهنگ بزرگ پیشرو آریان پور -مجموعه 1 جلدی (انگلیسی - فارسی، یک جلدی)

گروه مولفان:
منوچهر آریانپور کاشانی (نویسنده) | بهرام دلگشایی (نویسنده)

ناشر:
نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین

درباره کتاب:
فرهنگ بزرگ پیشرو آریان پور -مجموعه 1 جلدی (انگلیسی - فارسی، یک جلدی) عنوان کتابی است از منوچهر آریانپور کاشانی که در 1694 صفحه و توسط انتشارات نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از منوچهر آریانپور کاشانی، کتاب‌های فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ انگلیسی-فارسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک جلدی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک جلدی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
39,000 تومــان