فرهنگ بزرگ پیشرو آریان پور -مجموعه 1 جلدی (انگلیسی - فارسی، یک جلدی)

گروه مولفان:
منوچهر آریانپور کاشانی (نویسنده) | بهرام دلگشایی (نویسنده)

ناشر:
نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین

درباره کتاب:
فرهنگ بزرگ پیشرو آریان پور -مجموعه 1 جلدی (انگلیسی - فارسی، یک جلدی) عنوان کتابی است از منوچهر آریانپور کاشانی که در 1694 صفحه و توسط انتشارات نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه امین در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منوچهر آریانپور کاشانی، کتاب‌های فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ انگلیسی-فارسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک جلدی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یک جلدی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
35,000 تومــان