مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری میانه

مولف:
جمشید اسکندری (نویسنده)

ناشر:
کتاب فرشید

درباره کتاب:
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری میانه عنوان کتابی است از جمشید اسکندری که در 459 صفحه و توسط انتشارات کتاب فرشید در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابداری دارایی ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جمشید اسکندری، کتاب‌های راهنمای حل مسائل حسابداری صنعتی 3(کیومرث)، راهنمای حل مسائل حسابداری صنعتی 2(کیومرث)، حسابداری صنعتی 1(حفیظ)، حل تشریحی مسائل حسابداری صنعتی 2(کتاب فرشید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.