مدیریت دانش (موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات)

گروه مولفان:
آلن رادینگ (نویسنده) | محمدحسین لطیفی (مترجم)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
مدیریت دانش (موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات) عنوان کتابی است از آلن رادینگ با ترجمه‌ی محمدحسین لطیفی که در 216 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Knowledge management: succeeding in the information - based global economy.. موضوع اصلی این کتاب مدیریت دانش است.
قیمت کتاب
6,000 تومــان