پرسش ها و پاسخ ها (سیستم های اطلاعات مدیری پیشرفته)

مولف:
هوشنگ مومنی (نویسنده)

ناشر:
ستاره سپهر

درباره کتاب:
پرسش ها و پاسخ ها (سیستم های اطلاعات مدیری پیشرفته) عنوان کتابی است از هوشنگ مومنی که در 306 صفحه و توسط انتشارات ستاره سپهر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نظام های اطلاعاتی مدیریت است. از هوشنگ مومنی، کتاب‌های ستارگان مدیریت(ستاره سپهر)، پیشگامان فناوری های اطلاعات و ارتباطات(ستاره سپهر)، اندیشمندان مدیریت(ستاره سپهر)، نگره های مدیریت(ستاره سپهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.