پرسش ها و پاسخ ها (سیستم های اطلاعات مدیری پیشرفته)

مولف:
هوشنگ مومنی (نویسنده)

ناشر:
ستاره سپهر

درباره کتاب:
پرسش ها و پاسخ ها (سیستم های اطلاعات مدیری پیشرفته) عنوان کتابی است از هوشنگ مومنی که در 306 صفحه و توسط انتشارات ستاره سپهر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نظام های اطلاعاتی مدیریت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هوشنگ مومنی، کتاب‌های ستارگان مدیریت(ستاره سپهر)، پیشگامان فناوری های اطلاعات و ارتباطات(ستاره سپهر)، اندیشمندان مدیریت(ستاره سپهر)، نگره های مدیریت(ستاره سپهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.