حفظ، کنترل و تثبیت ولتاژ در شبکه های انتقال انرژی -جلد 2 (افزایش ولتاژ در خطوط انتقال انرژی)[شرکت مهندسی فرانیرو/ 32]

مولف:
طهماسبقلی شاهرخشاهی (نویسنده)

ناشر:
کاوش پرداز

درباره کتاب:
حفظ، کنترل و تثبیت ولتاژ در شبکه های انتقال انرژی -جلد2 (افزایش ولتاژ در خطوط انتقال انرژی) [شرکت مهندسی فرانیرو/32] عنوان کتابی است از طهماسبقلی شاهرخشاهی که در 631 صفحه و توسط انتشارات کاوش پرداز در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برق نیرو است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از طهماسبقلی شاهرخشاهی، کتاب‌های رله های حفاظتی دیجیتال در شبکه های توزیع و فوق توزیع(کاوش پرداز)، انتقال انرژی به فواصل دور کتاب دوم(کاوش پرداز)، حفاظت تجهیزات فشار قوی کتاب سوم(کاوش پرداز)، رله های حفاظتی در خطوط انتقال انرژی(کاوش پرداز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.