حفظ، کنترل و تثبیت ولتاژ در شبکه های انتقال انرژی -جلد 1 (افت ولتاژ و پدیده واژگونی ولتاژ)[شرکت مهندسی فرانیرو/ 27]

مولف:
طهماسبقلی شاهرخشاهی (نویسنده)

ناشر:
کاوش پرداز

درباره کتاب:
حفظ، کنترل و تثبیت ولتاژ در شبکه های انتقال انرژی -جلد1 (افت ولتاژ و پدیده واژگونی ولتاژ) [شرکت مهندسی فرانیرو/27] عنوان کتابی است از طهماسبقلی شاهرخشاهی که در 406 صفحه و توسط انتشارات کاوش پرداز در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برق نیرو است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از طهماسبقلی شاهرخشاهی، کتاب‌های رله های حفاظتی دیجیتال در شبکه های توزیع و فوق توزیع(کاوش پرداز)، انتقال انرژی به فواصل دور کتاب دوم(کاوش پرداز)، حفاظت تجهیزات فشار قوی کتاب سوم(کاوش پرداز)، رله های حفاظتی در خطوط انتقال انرژی(کاوش پرداز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.