مجموعه تستهای مهندسی نقشه برداری (کاردانی به کارشناسی)

مولف:
ابوالفضل رنجبر (نویسنده)

ناشر:
عمیدی

درباره کتاب:
مجموعه تستهای مهندسی نقشه برداری (کاردانی به کارشناسی) عنوان کتابی است از ابوالفضل رنجبر که در 460 صفحه و توسط انتشارات عمیدی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از ابوالفضل رنجبر، کتاب‌های مجموعه جامع نقشه برداری(عمیدی)، مطلب در خدمت نقشه برداری(عمیدی)، پردازش تصاویر رقومی(ماهواره)، پردازش تصاویر ماهواره ای در IDL(ماهواره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.