مجموعه تستهای مهندسی نقشه برداری (کاردانی به کارشناسی)

مولف:
ابوالفضل رنجبر (نویسنده)

ناشر:
عمیدی

درباره کتاب:
مجموعه تستهای مهندسی نقشه برداری (کاردانی به کارشناسی) عنوان کتابی است از ابوالفضل رنجبر که در 460 صفحه و توسط انتشارات عمیدی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالفضل رنجبر، کتاب‌های مجموعه جامع نقشه برداری(عمیدی)، مطلب در خدمت نقشه برداری(عمیدی)، پردازش تصاویر رقومی(ماهواره)، پردازش تصاویر ماهواره ای در IDL(ماهواره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.