آموزش گام به گامAutodesk land desktop 2007

گروه مولفان:
رضا فرین مهر (نویسنده) | محمد علی ارجمند (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
آموزش گام به گامAutodesk land desktop 2007 عنوان کتابی است از رضا فرین مهر که در 490 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقشه برداری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,500 تومــان