مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق -جلد 3 (و حل آنها 1390 - 1384)

مولف:
پرویز جبه دار مارالانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق -جلد3 (و حل آنها 1390 - 1384) عنوان کتابی است از پرویز جبه دار مارالانی که در 2155 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پرویز جبه دار مارالانی، کتاب‌های مدارهای الکتریکی(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، نظریه اساسی مدارها و شبکه ها(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، نظریه اساسی مدارها و شبکه ها(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، مهندسی کنترل نوین(جاودان خرد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.