توزیع های احتمال

مولف:
مهدی نفر (نویسنده)

ناشر:
آموخته

درباره کتاب:
توزیع های احتمال عنوان کتابی است از مهدی نفر که در 444 صفحه و توسط انتشارات آموخته در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب توزیع (نظریه احتمال) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی نفر، کتاب‌های راهنمای حل مسایل و تمرینات کتاب آمار و احتمالات(آموخته)، آمار و احتمالات(آموخته)، راهنمای حل مسائل و تمرینات کتاب توزیع های احتمال(آموخته)، راهنمای حل مسائل و تمرینات کتاب آزمون های آماری(یارمانا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.