فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی هوانوردی [مجموعه کتاب های جیبی همراه]

گروه مولفان:
داود شکوهی نیا (گردآورنده و مترجم) | یعقوب نماینده (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
صفار

درباره کتاب:
فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی هوانوردی [مجموعه کتاب های جیبی همراه] کتابی است که در 352 صفحه و توسط انتشارات صفار در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است.