فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی صنایع چوب (انگلیسی به فارسی)[مجموعه کتاب های جیبی همراه]

مولف:
معصومه شکوهی نیا (نویسنده)

ناشر:
صفار

درباره کتاب:
فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی صنایع چوب (انگلیسی به فارسی) [مجموعه کتاب های جیبی همراه] عنوان کتابی است از معصومه شکوهی نیا که در 272 صفحه و توسط انتشارات صفار در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از معصومه شکوهی نیا، کتاب‌های فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی نساجی(صفار)، فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی ابزار دقیق(صفار)، فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی نقشه برداری(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.