ژئودزی 1 (با نگاهی به کلیات و اصول ژئودزی)[سری کتاب های دانشگاهی موسسه آموزشی تحقیقاتی ورنال نقطه اعتدال بهاری]

گروه مولفان:
نفیسه فخر واعظی (نویسنده) | عبدالحسین حاجی زاده فر (نویسنده)

ناشر:
ماهواره

درباره کتاب:
ژئودزی 1 (با نگاهی به کلیات و اصول ژئودزی) [سری کتاب های دانشگاهی موسسه آموزشی تحقیقاتی ورنال نقطه اعتدال بهاری] عنوان کتابی است از نفیسه فخر واعظی که در 386 صفحه و توسط انتشارات ماهواره در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ژئودزی است. از نفیسه فخر واعظی، کتاب تشریح کامل مسائل سیستم های فازی و کنترل فازی(پارسیا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.