مکانیک کوانتومی مدرن (تحلیل و تشریح کامل مسایل)

گروه مولفان:
قاسم جنابی اسکویی (نویسنده) | الهه مطهری فر (نویسنده) | حامد جباریها (نویسنده) | جون جان ساکورائی (نویسنده)

ناشر:
امید انقلاب

درباره کتاب:
مکانیک کوانتومی مدرن (تحلیل و تشریح کامل مسایل) عنوان کتابی است از الهه مطهری فر که در 234 صفحه و توسط انتشارات امید انقلاب در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کوانتوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الهه مطهری فر، کتاب‌های فرهنگ جامع فیزیک(امید انقلاب)، تحلیل و تشریح کامل مسایل مبانی فیزیک(امید انقلاب)، نسبیت چیست؟(امید انقلاب)، تحلیل و تشریح کامل مسائل مکانیک(امید انقلاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان