مهارت حسابداری حقوق و دستمزد (پرسش ها و نمونه سوالات طبقه بندی شده)

مولف:
شهرام روزبهانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرازاندیش سبز

درباره کتاب:
مهارت حسابداری حقوق و دستمزد (پرسش ها و نمونه سوالات طبقه بندی شده) عنوان کتابی است از شهرام روزبهانی که در 165 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرازاندیش سبز در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق و دستمزد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شهرام روزبهانی، کتاب‌های مامور خرید(نگاه دانش)، رایانه کار حسابداری مالی(نگاه دانش)، حسابداری عمومی تکمیلی(موسسه فرازاندیش سبز)، حسابداری حقوق و دستمزد(موسسه فرازاندیش سبز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.