آمار توصیفی و استنباطی (در روان شناسی و علوم تربیتی)[سری کتاب ارشد، مجموعه روانشناسی و علوم تربیتی]

مولف:
نصرالله فرجی (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
آمار توصیفی و استنباطی (در روان شناسی و علوم تربیتی) [سری کتاب ارشد، مجموعه روانشناسی و علوم تربیتی] عنوان کتابی است از نصرالله فرجی که در 646 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از نصرالله فرجی، کتاب روان سجی(پوران پژوهش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.