زبان تخصصی MBA (تافل MBA، قابل استفاده برای آزمون کارشناسی ارشد MBA)

گروه مولفان:
سید محمد رضا ناصرزاده (نویسنده) | یاشار دهدشتی (نویسنده)

ناشر:
نگاه دانش

درباره کتاب:
زبان تخصصی MBA (تافل MBA، قابل استفاده برای آزمون کارشناسی ارشد MBA) عنوان کتابی است از سید محمد رضا ناصرزاده که در 528 صفحه و توسط انتشارات نگاه دانش در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محمد رضا ناصرزاده، کتاب‌های مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت(نگاه دانش)، راهنمای جامع آزمون تافل دکتری(نگاه دانش)، واژگان ضروری 504(نگاه دانش)، زبان تخصصی(نگاه دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.