مدیریت بازاریابی (2000 سوال چهارگزینه ای)

گروه مولفان:
عبدالحمید ابراهیمی (نویسنده) | حسین‏ جلیلیان (نویسنده)

ناشر:
نگاه دانش

درباره کتاب:
مدیریت بازاریابی (2000 سوال چهارگزینه ای) عنوان کتابی است از حسین‏ جلیلیان که در 423 صفحه و توسط انتشارات نگاه دانش در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین‏ جلیلیان، کتاب‌های مدیریت بازاریابی(نگاه دانش)، اصول مدیریت و تئوری سازمان(نگاه دانش)، تئوری های مدیریت(نگاه دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.