ریاضی عمومی 1 (فضاهای خطی و تشریح مسائل امتحانی)

گروه مولفان:
ناصر محمدی راد (نویسنده) | تام اپوستل (نویسنده)

ناشر:
جنگل

درباره کتاب:
ریاضی عمومی 1 (فضاهای خطی و تشریح مسائل امتحانی) عنوان کتابی است از ناصر محمدی راد که در 408 صفحه و توسط انتشارات جنگل در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حساب دیفرانسیل است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ناصر محمدی راد، کتاب‌های تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز(جنگل)، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)(تایماز)، حساب دیفرانسیل و انتگرال(نیاز دانش)، مسائل برگزیده از کتاب آپوستل جلد 2(جنگل)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.