دانش مسائل روز (مدیریت اجرایی و MBA)

گروه مولفان:
شهریار محسنین (نویسنده) | هادی مسیح خواه (مقدمه نویس)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
دانش مسائل روز (مدیریت اجرایی و MBA) عنوان کتابی است از شهریار محسنین که در 703 صفحه و توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شهریار محسنین، کتاب‌های مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل(موسسه کتاب مهربان نشر)، دانش مسایل روز(کتابخانه فرهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.