دانش مسائل روز (مدیریت اجرایی و MBA)

گروه مولفان:
شهریار محسنین (نویسنده) | هادی مسیح خواه (مقدمه نویس)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
دانش مسائل روز (مدیریت اجرایی و MBA) عنوان کتابی است از شهریار محسنین که در 703 صفحه و توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت است. از شهریار محسنین، کتاب‌های مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل(موسسه کتاب مهربان نشر)، دانش مسایل روز(کتابخانه فرهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.