مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مولف:
غلامحسین دوانی (نویسنده)

ناشر:
کیومرث

درباره کتاب:
مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عنوان کتابی است از غلامحسین دوانی که در 344 صفحه و توسط انتشارات کیومرث در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دیوان محاسبات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامحسین دوانی، کتاب‌های مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی(کیومرث)، حسابداری مالیاتی(کیومرث)، مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم(کیومرث)، مجموعه پرسش و پاسخ های کاربردی قانون تجارت(کیومرث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,300 تومــان