بازاریابی به روایت فیلیپ کاتلر

گروه مولفان:
فیلیپ کاتلر (نویسنده) | امیر حسین شفقی زاده (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر بهینه فراگیر

درباره کتاب:
بازاریابی به روایت فیلیپ کاتلر عنوان کتابی است از فیلیپ کاتلر با ترجمه‌ی امیر حسین شفقی زاده که توسط انتشارات شرکت نشر بهینه فراگیر در سال به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از According to kotler: the world's foremost authority on marketing answers your questions، c2005. موضوع اصلی این کتاب بازاریابی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فیلیپ کاتلر، کتاب‌های بازاندیشی بازاریابی(نشر نی)، 10 اشتباه نابخشودنی در بازاریابی(دایره)، اصول بازاریابی(آیلار)، مدیریت استراتژیک بازاریابی(بازاریابی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,000 تومــان
موضوعات کتاب
بازاریابی