ماشین های الکتریکی 1 و 2 [مجموعه کتاب های کارشناسی ارشد گاج]

مولف:
حمید لسانی (نویسنده)

ناشر:
بین المللی گاج

درباره کتاب:
ماشین های الکتریکی 1 و 2 [مجموعه کتاب های کارشناسی ارشد گاج] عنوان کتابی است از حمید لسانی که در 300 صفحه و توسط انتشارات بین المللی گاج در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمید لسانی، کتاب‌های ماشینهای الکتریکی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، روش تحقیق در فنی و مهندسی و علوم تجربی(قائم)، طراحی ماشین های الکتریکی(دانش و فن)، مباحث تکمیلی ماشینهای الکتریکی(قائم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.