مکانیک خاک و مهندسی پی [سری کتاب های آزمون نظام مهندسی]

مولف:
مهدی اژدرنژاد (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات سری عمران قلم داور

درباره کتاب:
مکانیک خاک و مهندسی پی [سری کتاب های آزمون نظام مهندسی] عنوان کتابی است از مهدی اژدرنژاد که در 164 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات سری عمران قلم داور در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.