پالایش (فرآیند و فرآورده)[مجموعه مقالات/ 2]

گروه مولفان:
باقر مهاجرانی (نویسنده) | محمد صحفی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه صنعت نفت

درباره کتاب:
پالایش (فرآیند و فرآورده) [مجموعه مقالات/2] عنوان کتابی است از باقر مهاجرانی که در 393 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نفت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از باقر مهاجرانی، کتاب‌های مهندسی و اقتصاد فرایند(پژوهشگاه صنعت نفت)، پلیمر(پژوهشگاه صنعت نفت)، حفاظت صنعتی(پژوهشگاه صنعت نفت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان