تشریح مسائل مبانی احتمال

مولف:
کاوه حسین پناهی (نویسنده)

ناشر:
تمثیل

درباره کتاب:
تشریح مسائل مبانی احتمال عنوان کتابی است از کاوه حسین پناهی که در 337 صفحه و توسط انتشارات تمثیل در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب احتمالات است. از کاوه حسین پناهی، کتاب‌های مبانی احتمال شلدون راس(کتاب دانشگاهی)، تشریح مسائل مبانی احتمال شلدون راس(پیام پویا)، تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت(زانیس)، تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت(زانیس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,500 تومــان