تشریح مسائل مبانی احتمال

مولف:
کاوه حسین پناهی (نویسنده)

ناشر:
تمثیل

درباره کتاب:
تشریح مسائل مبانی احتمال عنوان کتابی است از کاوه حسین پناهی که در 337 صفحه و توسط انتشارات تمثیل در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب احتمالات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کاوه حسین پناهی، کتاب‌های مبانی احتمال شلدون راس(کتاب دانشگاهی)، تشریح مسائل مبانی احتمال شلدون راس(پیام پویا)، تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت(زانیس)، تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت(زانیس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,500 تومــان