زبان تخصصی (کلیه گرایشهای مدیریت، 2000 سوال چهار گزینه ای)

گروه مولفان:
سید محمد رضا ناصرزاده (نویسنده) | یاشار دهدشتی (نویسنده)

ناشر:
نگاه دانش

درباره کتاب:
زبان تخصصی (کلیه گرایشهای مدیریت، 2000 سوال چهار گزینه ای) عنوان کتابی است از سید محمد رضا ناصرزاده که در 352 صفحه و توسط انتشارات نگاه دانش در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محمد رضا ناصرزاده، کتاب‌های مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت(نگاه دانش)، راهنمای جامع آزمون تافل دکتری(نگاه دانش)، واژگان ضروری 504(نگاه دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.