زبان تخصصی (کلیه گرایشهای مدیریت، 2000 سوال چهار گزینه ای)

گروه مولفان:
سید محمد رضا ناصرزاده (نویسنده) | یاشار دهدشتی (نویسنده)

ناشر:
نگاه دانش

درباره کتاب:
زبان تخصصی (کلیه گرایشهای مدیریت، 2000 سوال چهار گزینه ای) عنوان کتابی است از سید محمد رضا ناصرزاده که در 352 صفحه و توسط انتشارات نگاه دانش در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از سید محمد رضا ناصرزاده، کتاب‌های مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت(نگاه دانش)، راهنمای جامع آزمون تافل دکتری(نگاه دانش)، واژگان ضروری 504(نگاه دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.