ارتباطات در جهان معاصر (تحول اندیشه ها، نهادها و عملکردهای ارتباطی)[راهنمای جامعه ایمن/ 4]

مولف:
شهرام رفیعی فر (نویسنده)

ناشر:
موسسه نشر شهر

درباره کتاب:
ارتباطات در جهان معاصر (تحول اندیشه ها، نهادها و عملکردهای ارتباطی) [راهنمای جامعه ایمن/4] عنوان کتابی است از شهرام رفیعی فر که توسط انتشارات موسسه نشر شهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش ایمنی است. از شهرام رفیعی فر، کتاب راهنمای ایمنی کودکان(موسسه نشر شهر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.