انتگرال یگانه و سری ها (ریاضی عمومی 1 به همزاه کاربردها)[سری شار]

گروه مولفان:
علی زعیم باشی (نویسنده) | علی پارسیان (نویسنده) | رضا حسن زاده (نویسنده)

ناشر:
شار

درباره کتاب:
انتگرال یگانه و سری ها (ریاضی عمومی 1 به همزاه کاربردها) [سری شار] عنوان کتابی است از علی پارسیان که در 142 صفحه و توسط انتشارات شار در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حساب انتگرال است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی پارسیان، کتاب‌های روش های ریاضیات در علوم(دانشگاه تفرش)، معادلات دیفرانسیل معمولی(شار)، معادلات دیفرانسیل معمولی(شار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.