انتگرال یگانه و سری ها (ریاضی عمومی 1 به همزاه کاربردها)[سری شار]

گروه مولفان:
علی زعیم باشی (نویسنده) | علی پارسیان (نویسنده) | رضا حسن زاده (نویسنده)

ناشر:
شار

درباره کتاب:
انتگرال یگانه و سری ها (ریاضی عمومی 1 به همزاه کاربردها) [سری شار] عنوان کتابی است از علی پارسیان که در 142 صفحه و توسط انتشارات شار در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حساب انتگرال است. از علی پارسیان، کتاب روش های ریاضیات در علوم(دانشگاه تفرش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.