الکترونیک (تشریح مطالب درسی به همراه نکات ویژه کنکوری)

مولف:
علیرضا لالویویی باغستانی (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
الکترونیک (تشریح مطالب درسی به همراه نکات ویژه کنکوری) عنوان کتابی است از علیرضا لالویویی باغستانی که در 376 صفحه و توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.