خلاقیت (رویکردی سیستمی؛ فرد، گروه، سازمان)[مدیریت/ 23]

مولف:
منصور صادقی مال امیری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام حسین (ع)

درباره کتاب:
خلاقیت (رویکردی سیستمی؛ فرد، گروه، سازمان) [مدیریت/23] عنوان کتابی است از منصور صادقی مال امیری که توسط انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اندیشه و تفکر خلاق است. از منصور صادقی مال امیری، کتاب مدیریت رفتار براساس آموزه های اسلامی رویکرد سیستمی(دانشگاه امام حسین (ع)) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.